Sinh Thi Nguyen

sinh nguyen

August 30, 1931 ~ February 10, 2019


Resided in: Fremont, California

View current weather.

Memories Timeline

Guestbook

  1. Xin Thiên Chúa là Cha nhân từ đón nhận linh hồn Lucia vào chốn vinh phúc đời đời.

  2. Má đã ra đi một cách bất ngờ, linh hồn Má đã linh thiên báo cho chúng con biết . Giờ đây chúng con chĩ biết cầu xin Chúa đón nhận linh hồn cũa Má về bên nhan thánh và Má tái họp cùng Ba con trên nước trời .


Sign the Guestbook, Light a Candle

  1. Candle
  2. Candle
  3. Candle
  4. Candle
  5. Candle
  6. Candle
  7. Candle
  8. Candle

Accessibility Tools
hide